Mapy a tisk
Kartografické vydavatelství
tiskárna a grafické studio
tel.: +420 210 083 570 | info@zaket.cz
Žaket, Slánská 381/10, 163 00 Praha 6

Podklady pro ofsetový tisk map

Tisk map a kontrola souborů

 • soubor mapy v OCADu (i e-mailem) + použité fonty !!! nebo soubory jednotlivých barev
 • vytištěnou kontrolní kopii mapy nebo jpg náhled
 • vzory barev reklam (v případě sazby reklam se s námi předem dohodněte na použitelnosti podkladů)

Mapa může být vytištěna v barevnosti CMYKCMYK+B nebo IOF, těmto barevnostem odpovídají i ceníky v sekci ceník tisku map.

Zpracováváme Váš soubor z následujících hledisek – kontrolujeme tisknutelnost a děláme předtiskovou přípravu dodaného materiálu v rámci naší technologie:

 • tiskový formát: tiskový arch má rozměr 650x480 mm, standardní rozměr čisté plochy k tisku je 640x460 mm – pro tento tiskový formát jsou cenové kalkulace na našem webu (rozdíl mezi velikostí archu a plochy k tisku je pro technické okraje pro škálu a pasování)
 • lze tisknout až do formátu 735x510 mm, ale tam je třeba si vyžádat zvláštní kalkulaci a uvést to v objednávce (opět pozor na technické okraje pro škálu a pasování, mapy nelze mít v celém formátu až do kraje!)
 • soutiskové křížky (všechny barvy) – důležité nejen pro tisk mapy, ale i pro přesný dotisk tratí
 • dále spady, fonty, kvalitu tiskových dat reklam a fotografií

Často zachytíme chyby v dodaných datech (nežádoucí definice odstínů barev, velikost značek, rozpadlé písmo) a v případě pochybností je se zadavatelem tisku diskutujeme (pokud data dodal včas dle domluvy a je na to časový prostor).
Nemůžeme ale ručit za detaily v celé ploše mapy, spadající do zodpovědnosti hlavního kartografa mapy. Máte-li ohledně nastavení barevnosti nebo jiných detailů pochybnosti, neváhejte nás upozornit předem. Po tisku bývá pozdě, ale i pak je sporné věci lépe řešit před závodem, než po něm. Jistotu provedení vám může dát placený nátisk, ale ten si žádá časovou rezervu a někoho, kdo jej odsouhlasí.

Poznámky k barevnosti mapy

 1. V případě IOF barevnosti musí být celá mapa v IOF barvách včetně reklam. Reklamy ve CMYK barevnosti lze dotisknout pouze při dalším průchodu strojem a je třeba si vyžádat zvláštní cenovou kalkulaci. Vyhýbejte se definování nových odstínů v mapové části.
 2. V případě barevnosti CMYK a CMYK+B si pohlídejte nastavení stejné barevnosti v celé části mapového souboru dle mapového klíče. Pokud do mapové části zavádíte vlastní speciální barevné úpravy, a odchylujete se od tabulky barevností mapového klíče, není v silách kontroly odchytit jednotlivé specialitky. Odladění mapového klíče je věcí kartografa, který předává data tiskárně. Neplatí, že barvy, které jsou vidět na monitoru, budou shodně zobrazeny při tisku. Pro reklamy je možné nadefinovat jiné odstíny, ale pozor na nechtěný přenos nových barev na mapovou část.
 3. Reklamy mohou být i v jiných formátech než ocd, např. cdr, ai, eps, tif – ale automaticky to znamená barevnost mapy CMYK nebo CMYK+B nebo IOF + další průchod strojem.
 4. U reklam si obzvláště pohlídejte dodané podklady z hlediska rozlišení a barevnosti, loga dost často obsahují přímé Pantone barvy, které při převodu do CMYK (+B) mění barevné vyznění. Nestahujte loga z internetu, ale vyžádejte si je ve formátu vhodném pro ofsetový tisk – viz výše. Někdy je výsledek u tisku log z formátu jpg či gif spíše urážkou než poděkováním sponzorovi. Reklamy by tedy neměly být v barvách RGB či definovaných barvách Pantone, ale v barvách CMYK (+B). Pokud necháte převod na nás, může se změnit jejich barevnost oproti předpokladům zadavatele. Rozlišení veškerých tiskových prvků mapy by mělo být 300dpi při velikosti 1:1 (skutečná velikost).

Dotisk tratí

 • soubor s tratěmi v OCADu nebo EPS soubory jednotlivých tratí
 • mapu se všemi kontrolami a jejich popisy
 • sledy kontrol tratí
 • seznam tratí, které mají být vytištěny a jejich počty

  Pozn.: Tisk tratí je vhodné objednat min. 14 dní před závodem a soubor s tratěmi dodat nejpozději 7 pracovních dnů před předpokládaným termínem vyzvednutí.

  Poznámky k dotisku tratí

  • dbejte prosím na co nejpřesnější umístění soutiskových křížků
  • při umisťování kontrol pracujte na monitoru v detailním náhledu, dosáhnete tak maximální přesnosti umístění kroužku kontroly.
  • pozor na nastavení barvy trati, průměru kroužku, velikosti písma, tloušťky čáry a velikosti mezery kontrola-spojnice 
  • pozor na správné umístění pořadových čísel kontrol

  Pozn.: Kromě tiskového okna nebude již ostatní nastavení kontrolováno. Nezbytně nutné zásahy do souboru budou zpoplatněny sazbou 700 Kč/hod + 21% DPH.