Mapy a tisk
Kartografické vydavatelství
tiskárna a grafické studio
tel.: +420 210 083 570 | info@zaket.cz
Žaket, Slánská 381/10, 163 00 Praha 6

Podklady pro tisk tratí

Podklady pro tisk tratí na ofsetové tiskárně

 • soubor s tratěmi v OCADu nebo EPS soubory jednotlivých tratí
 • mapu se všemi kontrolami a jejich popisy
 • sledy kontrol tratí
 • seznam tratí, které mají být vytištěny a jejich počty

  Pozn.: Tisk tratí je vhodné objednat min. 14 dní před závodem a soubor s tratěmi dodat nejpozději 7 pracovních dnů před předpokládaným termínem vyzvednutí.

  Podklady pro dotisk tratí na laserové tiskárně

  • soubor s tratěmi v OCADu
  • mapu se všemi kontrolami a jejich popisy 
  • sledy kontrol tratí 
  • seznam tratí, které mají být vytištěny a jejich počty 

  Pozn.: Dotisk tratí je vhodné objednat min. 14 dní před závodem a soubor s tratěmi dodat nejpozději 4 pracovní dny před předpokládaným termínem vyzvednutí.

  Několik poznámek k dotisku tratí

  • dbejte prosím na co nejpřesnější umístění soutiskových křížků
  • při umisťování kontrol pracujte na monitoru v detailním náhledu, dosáhnete tak maximální přesnosti umístění kroužku kontroly.
  • pozor na nastavení barvy trati, průměru kroužku, velikosti písma, tloušťky čáry a velikosti mezery kontrola-spojnice 
  • pozor na správné umístění pořadových čísel kontrol

  Pozn.: Kromě tiskového okna nebude již ostatní nastavení kontrolováno. Nezbytně nutné zásahy do souboru budou zpoplatněny sazbou 700 Kč/hod.