Mapy a tisk
Kartografické vydavatelství
tiskárna a grafické studio
tel.: +420 210 083 570 | info@zaket.cz
Žaket, Slánská 381/10, 163 00 Praha 6

Mapové výřezy

Zhotovíme aktuální mapové výřezy dle Vašeho zadání, pro využití ve Vašich tištěných materiálech či webových aplikacích.

Do mapových výřezů lze zapracovat jakékoliv úpravy dle individuálních požadavků (není tedy podmínkou použít mapu tak, jak je zpracována našimi kartografy). Mapu lze po obsahové stránce generalizovat, změnit její barevnost, upravit měřítko, doplnit nebo zvýraznit značky apod. Součástí zpracování není prostý výřez, ale úprava všech popisů a značek tak, aby nedošlo k jejich oříznutí.

Cena za poskytnutí mapového výřezu je závislá na náročnosti jeho zpracování a výši copyrightu (rozsah požadovaného území, měřítko zvolené mapy, tiskový náklad ve kterém bude výřez použit, případně doba po jakou bude výřez použit na webu). Data poskytujeme v rastrových (bmp, jpg, pdf), případně vektorových (ai, eps, pdf) grafických formátech.

Na mapová data se vztahuje autorský zákon a k jejich užití a šíření je třeba mít souhlas autora. Předání mapových dat většího rozsahu vždy předchází podpis dohody o způsobu využití.

Významného snížení ceny copyrightu můžete dosáhnout, pokud u nás mapu či jinou publikaci s požadovanými daty zadáte ke kompletní realizaci.